Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING HR – Human Resources a zarządzanie w medycynie

HR – Human Resources a zarządzanie w medycynie

3670
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 3, s./p. 297-444

Nie ma przedsiębiorstw efektywnych czy nieefektywnych;
są tylko przedsiębiorstwa lepiej lub gorzej zarządzane.
Peter Drucker

Zarządzanie człowiekiem w każdej organizacji wiąże się ze znacznym wysiłkiem kierownictwa, dyrekcji czy właściciela. Nie ma takich jednostek medycznych, które mogłyby zapomnieć o tym, że istnieje konieczność zajęcia się HR-em – zasobami ludzkimi. Mały gabinet z asystentką czy rejestratorką albo duży NZOZ – każda organizacja, która zatrudnia choćby jedną osobę wkracza na drogę zarządzania ludźmi. Z tej drogi już zejść nie można, każdy dodatkowy etat, zlecenie czy dzieło, każdy kolejny kontrakt dowodzi temu, jak ważne jest zdroworozsądkowe ułożenie funkcji personalnej w organizacji.

Zarządzanie aktywnie korzysta z czterech zasobów organizacyjnych: rzeczowych, finansowych, ludzkich i informacyjnych. Zasoby ludzkie są więc tak samo istotne, jak majątek trwały organizacji, finanse, jakimi dysponuje lub może dysponować (posiadając lub pożyczając kapitał) czy know-how na temat tego, jak funkcjonować na rynku, czyli zasób informacyjny.