Strona główna PRAWO Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki...

Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki i higienistki dentystycznej

6089
PODZIEL SIĘ

Higienistka stomatologiczna
Podobnie jak w przypadku asystentek, także wykonywanie zawodu higienistki stomatologicznej nie jest uzależnione od posiadania jakiegoś formalnego uprawnienia (PWZ, rejestracja itp.). Zawód ten jest wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i jest prowadzone kształcenie w tym zawodzie – osoba, która chce wykonywać pracę posługując się takim tytułem zawodowym, powinna odbyć szkolenie i posiadać odpowiedni dyplom. Obowiązujący program kształcenia wynika z rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

Zakres uprawnień zawodowych osoby wykonującej zawód higienistki stomatologicznej wynika z powyższych regulacji, określających podstawę programową kształcenia. Rozporządzenie określa następujące zadania zawodowe, do których powinien być przygotowany absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistki stomatologicznej:

  1. Przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżąca konserwacja sprzętu.
  2. Organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii.
  3. Wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
  4. Wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów stomatologicznych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.
  5. Prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

W zawodzie higienistki prowadzone jest także kształcenie na poziomie wyższym – 3-letnie studia licencjackie prowadzone są według autorskiego programu poszczególnych uczelni – brak określonych standardów nauczania. Nie ma jednak podstaw prawnych do stwierdzenia, że ukończenie studiów licencjackich daje higienistce jakieś szersze uprawnienia zawodowe.

Wykonywanie określonych badań stomatologicznych i zabiegów stomatologicznych przez higienistkę może się odbywać wyłącznie pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Wykonywanie nadzoru przez lekarza dentystę wiąże się z bezpośrednią obecnością lekarza w miejscu, w którym zabieg jest wykonywany (gabinet stomatologiczny). Zlecenie przez lekarza i jego nadzór nad przeprowadzeniem przez higienistkę stomatologiczną zabiegu profilaktyczno-leczniczego powinny być przy tym stwierdzone w dokumentacji medycznej. Lekarz dentysta, zleciwszy higienistce wykonanie zabiegu, powinien być bezpośrednio obecny przy jego wykonywaniu.