Strona główna PRAWO Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki...

Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki i higienistki dentystycznej

6089
PODZIEL SIĘ

Wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego
Zgodnie z obowiązującymi wzorcowymi procedurami radiologicznymi z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2014 r., Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2014 r., poz. 85) rentgenowskie badania stomatologiczne mogą być wykonywane wyłącznie przez:
– technika elektroradiologii;
– lekarza dentystę;
– lekarza posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki.

Co więcej, zgodnie z przepisami prawa atomowego, osoby wykonujące i nadzorujące wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta poprzez ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego jego zdanie. Szkolenie kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego i wydaniem certyfikatu potwierdzającego jego zdanie. Certyfikat jest ważny przez okres 5 lat od dnia jego wydania. Brak ważnego certyfikatu uniemożliwia wykonywanie prac i nadzorowanie wykonywania badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego.

Marek SzewczyńskiMarek Szewczyński, NIL