Strona główna ARTYKUŁ Medical Maestro Magazine Jak różnicować płace w medycynie? Wartościowanie pracy metodą UMEWAP-2000

Jak różnicować płace w medycynie? Wartościowanie pracy metodą UMEWAP-2000

Każde stanowisko, a więc i każdego pracownika firmy działającej w branży medycznej, można policzyć z punktu widzenia wartości dla organizacji, a potem przewalutować na złotówki należnego wynagrodzenia. To proste i zobiektywizowane narzędzie pozwala skuteczniej zarządzać wynagrodzeniami, szczególnie jeśli chcemy odróżnić zarobki jednego lekarza od drugiego o tej samej specjalizacji albo pensję rejestratorki od laborantki czy asystentki. Wartościowanie stanowisk pracy przychodzi z realną pomocą w ustanawianiu wynagrodzeń, a także w tym, według jakich kryteriów należy oceniać ludzi. Metoda jest polska i bardzo dobra.

8394
PODZIEL SIĘ

Co istotne, kryteria szczegółowe można wzbogacać według rzeczywistych potrzeb, a to pozwala na zobiektywizowane całej metody i przystosowanie jej jako narzędzia dedykowanego naszej organizacji.

Intuicyjnie prawidłowo (!) kierownicy i właściciele zwykle uzależniają płace od następujących kryteriów głównych:

  • funkcjonalna przydatność danej osoby w jednostce (kierownik czy dyrektor ds. medycznych powinien zarobić wiecej niż zwykły lekarz);
  • wiedza formalna i wąskie specjalizacje (lekarz dermatolog realizujący dodatkowe procedury zarabia nie tylko dzięki godzinom wypracowanym w przychodni, ale również procent od wartości zabiegów dodatkowych realizowanych „prywatnie”);
  • odpowiedzialność (lekarz kierujący Izbą Przyjęć w szpitalu powinien zarabiać inaczej niż lekarz pracujący na oddziale, bez dodatkowych funkcji kierowniczych).

Konieczna jest też wycena stanowiska w dalszych kategoriach: decyzji, złożoności pracy i kontaktów, jakie tworzy i podtrzymuje osoba na stanowisku. Tu przydają się gotowe wzorce tabel analitycznych do poszczególnych kryteriów szczegółowych, ktore można adaptować do potrzeb. Wiedząc, co powinno być istotne w różnicowaniu płac personelu medycznego, zarządzający może stosownie zmieniać wartość poszczególnych kryteriów głównych i szczegółowych, zmieniać wagi i poddawać sterowanym wahaniom ilość punktów za spełnianie warunków w danym kryterium.

Szumska_vol5_2