Strona główna PRAWO Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i...

Czy i jak lekarz może dbać o porządek komunikacyjny na forach i portalach typu Znany Lekarz?

4685
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 8, s./p. 1037-1184

Wraz z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Internet stał się pierwszym źródłem informacji na temat zdrowia. W związku z rosnącą konkurencyjnością świadczonych usług medycznych obecność lekarza w wirtualnej sieci nie ogranicza się już do posiadania własnych stron internetowych czy też obecności w katalogach branżowych. Wskazać należy na rosnącą popularność portali i serwisów internetowych, działających w systemie poleceń i opinii, agregujących informacje na temat poszczególnych lekarzy, a nawet tworzących ich rankingi, a także oferujących pacjentom możliwość umówienia się na wizytę lekarską i dokonania oceny wizyty, która już się odbyła.

Działalność portali i serwisów tego typu ma coraz większe znaczenie z punktu widzenia interesów lekarzy. Biorąc pod uwagę wyróżnianą w psychologii zasadę społecznego dowodu słuszności możemy uznać, że opinie innych osób mają ogromny wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy, także w zakresie wyboru lekarza. Każdy pojedynczy wpis na forum internetowym, serwisie czy portalu może wpłynąć na profesjonalny wizerunek lekarza, a tym samym na rozwój jego praktyki lekarskiej. Dlatego też lekarze coraz częściej decydują się na rejestrację w serwisach tego typu, co pozwala im nie tylko na skorzystanie z nowego sposobu komunikowania się z pacjentami, ale również na uzyskanie pewnej kontroli nad ich własnymi profilami i informacjami na nich zamieszczanymi. Wskazać należy, iż różne są zasady działania i formy obecności w takim przedsięwzięciu, ustalone w regulaminie każdego z serwisów.

Z rosnącą popularnością portali tego typu wiążą się nie tylko ogromne korzyści, ale również zagrożenia, zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Z uwagi na powyższe w niniejszej pracy starano się zwrócić uwagę na regulacje prawne, dotyczące działalności serwisów internetowych i przysługujące lekarzom uprawnienia, umożliwiające realną obronę interesów własnych i interesów swoich pacjentów.

Podstawową kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest problem przetwarzania danych osobowych lekarzy przez administratorów serwisów internetowych. Jako administrator danych osobowych podmiot prowadzący serwis internetowy ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym przede wszystkim za spełnienie przesłanek usprawiedliwiających gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz za dopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy.