Strona główna PRAWO Kiedy lekarz ocenia innego lekarza – o niezrozumieniu przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej

Kiedy lekarz ocenia innego lekarza – o niezrozumieniu przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej

4670
PODZIEL SIĘ

Wnioski skrócone

  1. Lekarz ma prawo do prywatnej, krytycznej oceny postępowania innego lekarza – może swoje stanowisko wyrazić w formie opinii – nie powinna być ona jednak formą ataku personalnego (nadto, w opinii sporządzanej na życzenie pacjenta, lekarz powinien wyraźnie zaznaczyć, na jakich badaniach i danych źródłowych bazuje).
  2. Lekarz ma prawo do publicznej krytyki postępowania innego lekarza – pod warunkiem, że nie ma ona na celu ataku personalnego, jest oparta na prawdzie i służy interesowi publicznemu (np. jest motywowana troską o pacjentów tak obecnych, jak i przyszłych).
  3. Nie można uznać za publiczne dyskredytowanie innego lekarza działania sprawcy, który wypowiada w poszczególnych rozmowach z indywidualnymi osobami krytyczne opinie o zachowaniu kolegi – może ono bowiem mieć miejsce tylko wówczas gdy wygłoszona krytyka może być odebrana przez większą, bliżej nieokreśloną liczbę osób. Nie mniej jednak nadal może stanowić to delikt polegający na niezachowaniu ostrożności w formułowaniu opinii względem innego lekarza.

adw. dr Paweł Brzezicki