Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Metoda S5 – skuteczne wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania w ośrodku medycznym

Metoda S5 – skuteczne wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania w ośrodku medycznym

3113
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 14, s./p. 1925-2072

Wstęp
Nowe technologie, urządzenia i aparatura medyczna są integralną częścią funkcjonowania ośrodka medycznego. Wdrażanie innowacyjnych procedur medycznych, wykorzystujących nowoczesność i automatyzację, wiąże się z opracowaniem standardów postępowania oraz określeniem rodzajów niezbędnych zapisów, stanowiących dowód prawidłowo przeprowadzonej procedury medycznej.

Elektroniczna wymiana danych usprawnia przekazywanie informacji w organizacji, zapewnia szybki dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, a także umożliwia prowadzenie zapisów w jednym systemie, ale niestety nie zwalnia pracowników z prowadzenia kompleksowych zapisów i rzetelnego dokumentowania swojej codziennej pracy. Wymagania zawarte w przepisach prawa, w zarządzeniach organów nadzorujących organizację oraz w innych dokumentach, do których szpital zobowiązany jest się zastosować wymuszają na organizacji tworzenie nowych dokumentów i formularzy oraz przygotowywanie określonych sprawozdań w ramach prowadzonej działalności.

Dokumentacji i zapisów jest zatem coraz więcej i we właściwym identyfikowaniu, wyszukiwaniu, zachowywaniu, zabezpieczaniu i przechowywaniu pomagają wdrożone zintegrowane systemy zarządzania, które mogą być oparte m.in. na wytycznych norm ISO, wytycznych akredytacyjnych, dobrych praktykach profesjonalnych czy innych systemach wykorzystujących różnorodne narzędzia doskonalenia, takie jak narzędzie 5S.