Strona główna PRAWO Odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarzy za powikłania okołoporodowe przy braku współpracy rodzącej

Odpowiedzialność cywilna szpitala i lekarzy za powikłania okołoporodowe przy braku współpracy rodzącej

1052
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 2, s./p. 149-296

W ostatnich latach można zaobserwować trend polegający na rosnącej liczbie powództw kierowanych przeciwko podmiotom leczniczym i lekarzom. W dużej mierze opierają się one na zarzucie dopuszczenia się tzw. błędu medycznego. Nie jest to równoznaczne z obniżeniem się jakości świadczonych usług medycznych, a raczej ze wzrostem świadomości prawnej pacjentów i ich roszczeniowości. We wspomnianej kategorii powództw znaczący odsetek stanowią roszczenia oparte na zarzucie niewłaściwego przeprowadzenia porodu. W procesach tych zasądzane kwoty odszkodowań i zadośćuczynień są niebagatelne, co ogniskuje na nich uwagę mediów. Przyjrzyjmy się bliżej jednej z takich spraw oraz wyciągnijmy praktyczne wnioski.

Przeprowadzenie akcji porodowej co do zasady wymaga współpracy między rodzącą a personelem medycznym. Niekiedy jednak współpraca ta jest utrudniona lub niemożliwa (np. atak paniki, histeria rodzącej). W takim przypadku może dojść do komplikacji porodowych, które mogą mieć negatywny wpływ na rodzące się dziecko. Jak w takiej sytuacji powinien zachować się personel medyczny oraz czy brak współpracy z rodzącą może stanowić usprawiedliwienie albo okoliczność łagodzącą dla przeprowadzenia porodu, który kończy się powikłaniami zdrowotnymi dla dziecka?

Rozważmy to na przykładzie następującej sprawy:
Pacjentka A.K. pozostawała w trakcie ciąży pod stałą opieką medyczną. Poród odbywał się w szpitalu w G. Po porodzie stwierdzono u dziecka niedotlenienie okołoporodowe, stan ogólny ciężki. W 8. dobie pobytu w szpitalu stwierdzono infekcję, leczoną następnie antybiotykami.