Strona główna KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE Opieka farmaceutyczna w aptece. Jak doradzać pacjentom?

Opieka farmaceutyczna w aptece. Jak doradzać pacjentom?

W wielu rozwiniętych gospodarczo krajach, w aptekach, na szeroką skalę jest stosowana opieka farmaceutyczna. Pomaga ona pacjentom w ochronie zdrowia, bezpiecznym przyjmowaniu leków, skutecznej walce z nałogami, a także wpływa na wyższą skuteczność oraz efektywność funkcjonowania opieki zdrowotnej. Wiele czynników otoczenia – na przykład starzenie się społeczeństw, utrudniony i coraz droższy dostęp do lekarzy – uzasadniają inwestowanie rządów w rozwój opieki farmaceutycznej [1]. Celem niniejszych rozważań jest skupienie uwagi na tym, w jaki sposób farmaceuci mogą skutecznie doradzać pacjentom w aptekach, w ramach systemu opieki farmaceutycznej.

2857
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 3, s./p. 297-444

Podstawowym warunkiem skuteczności jest wiedza merytoryczna pracowników apteki, którą gwarantują ukończone studia oraz podnoszenie kwalifikacji w ramach systemu ustawicznego kształcenia. Poza tym, równie ważnym obszarem profesjonalizmu jest wiedza oraz umiejętności dotyczące sfery komunikowania się z pacjentami, zadawania pytań, argumentowania, a także radzenia sobie z trudnymi pacjentami. Ten obszar umiejętności oraz doświadczeń wymaga pracy nad sobą, autorefleksji, podnoszenia kwalifikacji, nazywanych w literaturze „miękkimi”. O tych zagadnieniach będzie traktował ten tekst.

Warunkiem właściwego doradzania pacjentom jest wydzielone w aptece miejsce, gdzie może się toczyć spokojna, dyskretna oraz bezpieczna rozmowa pacjenta z farmaceutą. Apteka, aby świadczyć opiekę farmaceutyczną, powinna zainwestować w przygotowanie takiego miejsca. Powinno być ono na tyle oddzielone od całej przestrzeni aptecznej, aby umożliwiło swobodne prowadzenie osobistej rozmowy. Kwestie związane ze zdrowiem należą do najpilniej strzeżonych sfer osobistych. Dlatego ważne jest to, aby miejsce rozmowy było oddzielone szybą czy ścianką od pozostałej części apteki. Rozmowa prowadzona na siedząco sprzyja nawiązaniu relacji farmaceuty z pacjentem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że pacjenci nie są do tego w aptekach w Polsce przyzwyczajeni. Dlatego w pierwszej fazie wprowadzania opieki farmaceutycznej w aptece należy mieć na uwadze celowość i konieczność edukowania, zachęcania pacjentów do siadania w wydzielonych pomieszczeniach. Dobrze jest również komunikować pacjentom, że czyni się to dla prowadzenia bezpiecznej rozmowy na temat zdrowia. Jeśli apteka zamierza budować swoją pozycję na rynku jako placówki, która oferuje opiekę farmaceutyczną, powinna z wyprzedzeniem informować o tym swoich pacjentów (np. Za pół roku, czyli od 1 października wprowadzamy w naszej aptece nowy system doradzania pacjentom, czyli opiekę farmaceutyczną. W lewej części apteki wydzielimy miejsce do rozmów na siedząco. Prace rozpoczną się za dwa miesiące.). Takie działanie należy uznać za właściwe. Pacjenci nie lubią być zaskakiwani. Lubią z wyprzedzeniem wiedzieć, aby się oswoić ze zmianami. Ludzie przyzwyczajają się do tego, co jest i – na początku – są przeciwni zmianom. Na marginesie można napisać, że kiedy zbudowano w Paryżu wieżę Eiffla na wystawę Expo, mieszkańcy zażądali jej rozebrania po zakończeniu wystawy. Uważali, że była okropna. Obiecano, że tak się stanie. Po pół roku nastawienie się zmieniło, a dalej sama wieża stała się atrakcją Paryża. Nikt nie lubi opuszczać swojej strefy komfortu. O tym też mogą pamiętać farmaceuci, bowiem praca związana z doradzaniem pacjentom wymaga wprowadzania zmian w ich własnym życiu.