Strona główna MEDYCYNA Opieka farmaceutyczna w systemie ochrony zdrowia

Opieka farmaceutyczna w systemie ochrony zdrowia

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej jest jednym z kluczowych elementów podnoszenia jakości w ochronie zdrowia w Polsce. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań w sferze mikro- i makroekonomicznej wpływa na zwiększenie skuteczności w leczeniu i profilaktyce zdrowia. Dotyczy to zarówno kontaktów z pacjentami aptek, jak i relacji z lekarzami.

1332
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 2, s./p. 149-296

Zachodzące w świecie zmiany społeczno-demograficzne powoli są widoczne także w Polsce. Powodują one konieczność reformowania systemu opieki zdrowotnej. Aby zrozumieć znaczenie oraz kierunki tych zmian, dobrze jest uświadomić sobie istniejące w otoczeniu trendy, które warunkują konieczność i celowość wprowadzania opieki farmaceutycznej. Do najważniejszych można zaliczyć:
– zmiany w strukturze demograficznej społeczeństw, w których rośnie odsetek seniorów;
– powiększającą się asymetrię informacji między wiedzą podmiotów funkcjonujących na rynku zdrowia a pacjentami;
– rosnące zainteresowanie własnym zdrowiem oraz wyglądem ze strony społeczeństwa;
– wysokie wydatki ponoszone na działania promocyjne leków oraz suplementów diety przez producentów;
– rozwijanie pozaaptecznych kanałów dystrybuowania leków;
– tradycyjne, stereotypowe postrzeganie roli lekarza i farmaceuty w systemie ochrony zdrowia;
– poszukiwanie sposobów zwiększania skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków przez ubezpieczycieli.

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

Wymienione, a także inne determinanty powodują, że właściwe i zasadne stanie się wprowadzanie opieki farmaceutycznej do systemu ochrony zdrowia. W 2014 roku w Polsce szczególnym problemem stały się długie kolejki do lekarzy. Opieka farmaceutyczna może być jednym z czynników, które wpłyną na ich ograniczenie. Może to być zarówno efektem większej dyscypliny pacjentów w zakresie zażywania leków, jak i udzielaniem porad pacjentom przez farmaceutów realizujących opiekę farmaceutyczną.