Strona główna KOMUNIKACJA W MEDYCYNIE Opieka nad pacjentem niepełnosprawnym i dzieckiem specjalnej troski po sanacji jamy ustnej. Jak...

Opieka nad pacjentem niepełnosprawnym i dzieckiem specjalnej troski po sanacji jamy ustnej. Jak utrzymać efekty leczenia? Dobre praktyki w poradni stomatologicznej

1744
PODZIEL SIĘ

W niniejszym artykule przedstawiamy postępowanie w okresie bezpośrednio po zabiegu sanacji jamy ustnej oraz schemat dalszej opieki nad pacjentem, stosowany od siedmiu lat w Poradni Stomatologicznej Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Inne ośrodki medyczne mogą z powodzeniem zastosować te sposoby postępowania z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi specjalnej troski.

Bezpośrednio po leczeniu w znieczuleniu ogólnym pacjent pozostaje pod opieką zespołu anestezjologicznego do momentu powrotu odruchów obronnych, czyli wybudzenia z narkozy. W tym czasie nadal występuje ryzyko niedrożności dróg oddechowych oraz zaburzeń oddychania i krążenia (stosowany jest monitoring SaO2 oraz tlenoterapia). Po wybudzeniu mogą wystąpić nudności lub wymioty, ból gardła związany z zastosowaniem rurki intubacyjnej oraz ból okolicy operowanej. U małych dzieci mogą pojawić się krótkotrwałe drgawki oraz okres pobudzenia, trwający ok. 30 minut. Po odzyskaniu wydolności krążeniowo-oddechowej, w pełni przytomny mały pacjent może opuścić salę pooperacyjną pod opieką osoby dorosłej. Ostateczną decyzję o czasie opuszczenia sali pooperacyjnej podejmuje lekarz anestezjolog.

W przypadku, gdy w trakcie zabiegu wykonywane były trudne ekstrakcje, mogące powodować miejscowe dolegliwości bólowe po wybudzeniu, stosujemy śródzabiegowo znieczulenie miejscowe nasiękowe operowanej okolicy. Po zakończeniu leczenia pacjent odczuwa lekki dyskomfort, przemijające wrażenie drętwienia i braku czucia danej okolicy, co u małych dzieci może dodatkowo powodować niepokój.

Rodzice i opiekunowie pacjentów zawsze są informowani o przebiegu leczenia, znieczuleniu ogólnym i okresie pooperacyjnym. Dodatkowo otrzymują kartę informacyjną, gdzie zamieszczone są zalecenia pozabiegowe, dotyczące dawkowania leków, czasu podania pierwszego posiłku po zabiegu, terminu wizyty kontrolnej oraz numery telefonów kontaktowych do lekarzy.