Strona główna PRAWO Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w ochronie zdrowia

2762
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 2, s./p. 149-296

Sytuacja publicznej służby zdrowia w Polsce od lat stanowi drażliwy temat zarówno dla władz centralnych, jak i administracji szczebla samorządowego. W związku z nieustającymi problemami finansowymi publicznych zakładów opieki zdrowotnej samorządy coraz częściej zmuszane są do podejmowania radykalnych działań naprawczych, łącznie z likwidacją placówek leczniczych. Jednym ze sposobów na wyjście sektora publicznego z tych problemów może być wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W Europie Zachodniej podobnych przedsięwzięć realizuje się bardzo wiele. W Polsce również daje się zauważyć postępującą komercjalizację i prywatyzację usług medycznych – publiczne szpitale przekształcają się w spółki, a prywatna opieka zdrowotna rozwija się w dynamicznym tempie. Współpraca na zasadach PPP, choć prywatyzacją nie jest, wpisuje się zatem w rynkowy i legislacyjny trend związany z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia przez sektor prywatny. Wdrożenie formuły PPP w sektorze ochrony zdrowia może przybierać kilka form współpracy, angażujących prywatnych inwestorów i operatorów w różnym zakresie.

Warianty współpracy w ramach PPP
Wariant „pełny”
W ramach modelu, który można określić mianem „pełnego”, podmiot publiczny (np. jednostka samorządu terytorialnego, SP ZOZ, inny publiczny podmiot leczniczy) powierza partnerowi prywatnemu sfinansowanie, projektowanie, budowę (także rozbudowę lub modernizację) obiektu leczniczego oraz utrzymanie infrastruktury, zarządzanie obiektem i udzielanie świadczeń zdrowotnych. Model ten zakłada kompleksowe działanie partnera prywatnego, w którym – po realizacji przedsięwzięcia na etapie inwestycyjnym – będzie on również odpowiedzialny za zarządzanie placówką w zakresie wykonywania działalności leczniczej.

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

W zamian za to partner prywatny uzyska możliwość pobierania pożytków z tytułu kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na realizację świadczeń zdrowotnych oraz dodatkowo z tytułu prowadzenia pozakontraktowej działalności komercyjnej. Podstawowy wkład strony publicznej we wspólne przedsięwzięcie stanowi w takim przypadku nieruchomość, na terenie której realizowany będzie projekt, ewentualnie istniejące już obiekty podmiotu leczniczego. Ponadto w przypadku braku oczekiwanej rentowności projektu wynagrodzenie partnera mogą stanowić również dodatkowe płatności uiszczane przez podmiot publiczny w ramach tzw. opłaty za dostępność. Należy zauważyć, że wariant ten może być korzystną alternatywą dla procedury komercjalizacji SP ZOZ (przekształcenia SP ZOZ w spółkę prawa handlowego).