Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Perspektywy rozwoju marketingu usług medycznych

Perspektywy rozwoju marketingu usług medycznych

Wprowadzenie marketingu usług do sfery usług medycznych wydaje się od ponad dwóch dekad faktem. Ale czy na pewno? Artykuły i publikacje, oparte na case study i prowadzonych badaniach, wykazują dużą aktywność marketingową podmiotów leczniczych. Aktywność marketingowa nie zmieniła się od 10 lat, a personel dalej niewłaściwie interpretuje słowo „marketing”. Z czego wynika ta rozbieżność? Artykuł wskazuje prawdopodobne przyczyny zaistniałej sytuacji.

3139
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 9, s./p. 1185-1332

Czy marketing w sferze usług może być odzwierciedleniem zasad stosowanych w innych branżach? Należy zdać sobie sprawę z delikatności zagadnienia. Zdrowie ludzkie, dbałość o nie, nie jest tym samym co zaspokajanie innych potrzeb. Do lekarza trafiają chorzy, cierpiący z jakiegoś powodu. Trzeba więc dużej rozwagi i ostrożności, by nie zostać posądzonym o wykorzystanie tego faktu [1]. Tak swój artykuł „Marketing usług medycznych” zaczął w 1994 r. Jerzy Kolasiński. Pytanie, które zadał autor, wydaje się dzisiaj retorycznym. Ale pojawia się następne, od lat zadawane: jeśli stosować marketing, to jaki – jaka forma byłaby najbardziej odpowiednia? I znowu wydawać by się mogło, iż literatura podpowiada właściwe formy, wypracowane przede wszystkim przez szkołę szwedzką. Ale czy praktycy, profesjonaliści zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej, tak samo rozumieją pojęcie „marketing”? Czy rozumienie marketingu np. w lecznictwie zamkniętym zmieniło się przez ostatnich 10 lat, czy dalej traktowane jest jako pojęcie obce, niepotrzebne, wręcz nieprzystające do rzeczywistości, w jakiej działają zakłady opieki zdrowotnej? Zanim odpowiem na to pytanie (czy raczej – podejmę taką próbę), należałoby przytoczyć napis nad bramą piekielną u Dantego w „Boskiej komedii” – lasciate ogni speranza voi ch’entrate (porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy wchodzicie).

Ten pesymistyczny ton wynika z analizy wyników badań przeprowadzonych w podmiotach leczniczych, a dotyczących restrukturyzacji. Przeprowadzone w 2012 r. badanie empiryczne miało na celu diagnozę prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w podmiotach leczniczych, a w szczególności określenie rodzaju prowadzonej restrukturyzacji oraz działań wykonywanych w ich ramach. Badanie metodą ankietową oparto na próbie podmiotów leczniczych, działających na terenie Polski. W celu zagwarantowania właściwego przebiegu i wiarygodności wyników, został opracowany plan badań [2]. Biorąc pod uwagę fakt, że jakość każdej informacji uzyskanej za pomocą kwestionariusza zależy od treści pytań i sposobu ich stawiania, starano się opracować kwestionariusz w taki sposób, aby był w pełni zrozumiały dla osoby udzielającej odpowiedzi. Zadecydowano, iż osobami, które będą mogły udzielić odpowiedzi dotyczących poruszanych zagadnień, będą jedynie kierownicy [3] poszczególnych podmiotów.