Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Pracownicy w perspektywie zmiany w jednostce medycznej

Pracownicy w perspektywie zmiany w jednostce medycznej

2869
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 2, s./p. 149-296

Współczesna rzeczywistość charakteryzuje się złożonością, burzliwością i wieloma zmianami o charakterze negatywnym lub pozytywnym, które z kolei prowadzą do modyfikacji w samych organizacjach. Umiejętność dostrzegania sygnałów płynących z otoczenia, tego bliższego i dalszego, analizowania ich i przeciwdziałania zagrożeniom oraz wykorzystania szans jest obecnie priorytetem. Umożliwia ona przygotowanie odpowiedniego sposobu działania, który zapewni przewagę konkurencyjną. Jednostki medyczne, chcąc przetrwać w skomplikowanym otoczeniu, muszą być elastyczne, wprowadzać ciągłe ulepszenia i innowacje (technologiczne, w zakresie usług, obsługi pacjenta oraz organizacji i zarządzania), a także zmieniać się i uczyć. Można z całą stanowczością stwierdzić, że obecnie wszystkie organizacje przechodzą przez proces zmian zarówno z własnej inicjatywy, jak i ze względu na bodźce zewnętrzne. Na szczęście mogą one wykorzystać metody i doświadczenia w zarządzaniu, które także zmieniały się na przestrzeni lat, dzięki czemu nie ma już dzisiaj takich procesów, których nie można by było ulepszyć, problemów, których nie da się rozwiązać, jeżeli tylko przyjmie się właściwe postawy i wykorzysta odpowiednie narzędzia.

pracownicy

Warto w tym miejscu wskazać, co należy rozumieć przez zmianę. Jest to różnica między stanem obecnym a przyszłym. Wyróżnić można zmiany o charakterze ilościowym (wzrost) i jakościowym (rozwój). Zmianę organizacyjną można również określić jako zmianę polityki organizacyjnej lub/i postaw ludzkich w celu zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa. Cele wprowadzanych zmian mogą być różne, zwykle jednak chodzi o poprawę efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji.