Strona główna WIZERUNEK Realne korzyści stosowania metodyki zarządzania przez jakość w podmiocie medycznym

Realne korzyści stosowania metodyki zarządzania przez jakość w podmiocie medycznym

Czym jest jakość? Pojęcie to zostało zdefiniowane w starożytnym Egipcie w stosunku do jakościowej oceny wyrobów. Platon określał ją jako pewien stopień doskonałości.

1292
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine Vol. 8, s./p. 1037-1184

Współcześnie jakość określana jest jako wartość użytkowa, a więc w rezultacie jako społeczny przejaw użyteczności procedury i usługi. Sprowadzając definicję na grunt ochrony zdrowia, Komisja Wspólna ds. Akredytacji Szpitali określiła jakość opieki jako miarę usługi świadczonej pacjentowi, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, podnoszącą prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku opieki oraz minimalizującą prawdopodobieństwo niepożądanych efektów [1].

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

Obecny stan rynku świadczenia usług medycznych wymaga dynamiki oraz sprawności stosowanych metod zarządzania, ciągłego doskonalenia. Pacjent żąda szybkiej, skutecznej i bezpiecznej opieki zdrowotnej, system ochrony zdrowia – przestrzegania zasad racjonalności i gospodarności. Szybko rosnące koszty opieki z jednej strony, a z drugiej ograniczone możliwości finansowe i szeroko akceptowane społeczne założenie, iż dostęp do opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem przysługującym wszystkim, sprawia, że na świadczeniodawcach spoczywa konieczność stałej, krytycznej analizy udzielanych usług tak, by zapewnić bieżącą działalność przy jednoczesnym systematycznym rozwoju. Wymaga to innowacyjnego podejścia w zarządzaniu i dysponowaniu posiadanymi zasobami. Takie podejście jest dziś główną siłą kreatywności dla coraz większej liczby podmiotów leczniczych, wpisaną w ich wewnętrzną kulturę i system zarządzania, czasami będąc również przewagą wobec konkurencji i siłą w utrzymaniu się na rynku. Nowoczesne podejście w zarządzaniu, doskonalenie technik, metod zarządzania, obiegu i zabezpieczania informacji to te elementy, na które współczesne placówki stawiają poprzez realizację standardów ISO.