Strona główna PRAWO Świadoma zgoda pacjenta – aspekty praktyczne okiem zarządzającego

Świadoma zgoda pacjenta – aspekty praktyczne okiem zarządzającego

2809
PODZIEL SIĘ

Należy zwrócić uwagę, że nie zawsze wymagane jest pisemne wyrażenie zgody. Jest to konieczne w przypadku zabiegów podwyższonego ryzyka, naruszających ciągłość skóry. W innych sytuacjach potwierdzeniem wyrażenia zgody jest poddanie się działaniu lekarza. To ważne, ponieważ ilość dokumentacji i kolejnych druków ciągle wzrasta, niekiedy dochodzi do absurdów, kiedy system jakości działający w placówce zmusza personel do odbierania pisemnej zgody na zabiegi stosowane regularnie, wynikające z leczenia przewlekłego. Należy zadać pytanie, czy nie wystarczy tutaj sam fakt zgłoszenia się na zabieg. Niekiedy obawa przed odpowiedzialnością i nadmierne asekuranctwo prowadzą do sytuacji produkcji tysięcy stron dokumentacji medycznej, która jeżeli zostanie stworzona, musi w takim stanie pozostać przez kilkadziesiąt lat.


Wyszczególnienie w placówce medycznej listy świadczeń, przed którymi należy uzyskać pisemną zgodę lub jej brak wymaga określonego procesu, zawierającego odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • kiedy pacjent jest informowany o istocie zabiegu?
  • skąd uzyskuje dokładne informacje na temat zabiegu?
  • w jaki sposób możemy udowodnić, że wszystko przekazaliśmy pacjentowi?
  • co oznacza pojęcie „świadoma zgoda”, czy pacjent jest rzeczywiście świadomy, tego, na co się godzi?

To na pewno trudne pytania, ale bardzo ważne, jeżeli chcemy zminimalizować ryzyko zarzutu ze strony pacjenta lub jego bliskich o niewłaściwym postępowaniu, szczególnie gdy wystąpiły powikłania.


Istotne jest również to, że odebranie od pacjenta pisemnej zgody na czynności medyczne i zabiegi wiąże się z dokładną informacją na temat planowanego działania, która powinna zawierać nie tylko opis procesu, ale też wskazania, przeciwwskazania, działania uboczne, wszelkie ryzyka.


Bardzo ważne jest wypracowanie pewnych zasad:

  1. Stworzenie listy świadczeń, przed którymi należy odebrać zgodę (lub jej brak) w formie pisemnej.
  2. Opracowanie standardowych opisów ww. procedur, zabiegów i świadczeń w sposób dostępny dla pacjentów oraz personelu, tak by można było łatwo określić zakres udzielonych informacji.
  3. Odbieranie pisemnej zgody lub sprzeciwu przed momentem rozpoczęcia przygotowywania do zabiegu.
  4. Opracowanie listy kontrolnej kwalifikującej do zabiegu lub kwalifikującej do jego zaprzestania (dyskwalifikacja ze świadczenia). Oczywiście kwalifikacja powinna być przeprowadzona przed wyrażeniem zgody pisemnej przez pacjenta, ponieważ treść opisu zabiegu zawiera informacje o wskazaniach do zabiegu/świadczenia.