Strona główna PRAWO Świadoma zgoda pacjenta – aspekty praktyczne okiem zarządzającego

Świadoma zgoda pacjenta – aspekty praktyczne okiem zarządzającego

2808
PODZIEL SIĘ

Całość to proces będący ułamkiem procesu klinicznego, zabiegowego, ale istotny, który sam w sobie zawiera wiele czynności i angażuje kilka osób. Istotne jest, by proces był jasny, czytelny, dobrze zdefiniowany i dostępny w placówce. Szkolenie personelu musi być ustawiczne, rozmowy i rozmowy kontrolne uwrażliwiają personel na problem i uświadamiają jego wagę. Takie działanie zmniejsza ryzyko pominięcia któregoś z etapów.
To istotne, by pacjent wyraził zgodę na planowany zabieg, zanim zaczniemy go do niego przygotowywać. Informacja o tym, że może cofnąć zgodę w każdej chwili, przed wykonaniem zabiegu, daje bezpieczeństwo zmiany zdania w dniu zabiegu.

Są również takie sytuacje, kiedy tylko brak zgody, sprzeciw, powinien być wyrażony na piśmie: przykładem jest przetaczanie krwi czy pobranie narządów po śmierci.

W praktyce spotykamy się np. z takimi pytaniami, jak: czy potrzebna jest zgoda na usunięcie cewnika z dużych naczyń krwionośnych (np. cewnik do hemodializy, cewnik żywieniowy, itp.). Czy to jest zabieg, czy tylko jego zaprzestanie? Wiele odpowiedzi uzyskuje się, analizując wyroki sądów w sprawach o błędy medyczne, naruszenie praw pacjenta. To cenne szkolenia, chociaż oparte na złych doświadczeniach i mogące ochronić innych.

Zdarzenia niepożądane w pewnym zakresie wiążą się również z aspektami świadomej zgody. Zapisy regulaminu lub systemy jakości w placówce mogą (i powinny) kwalifikować brak uzyskania wymaganego dokumentu przed zabiegiem jako zdarzenie niepożądane. W analizie ryzyka w procesie FMEA (Failure Mode and Effects Analysis – Analiza Przyczyn i Skutków Wad) zdarzenie takie powinno być ocenione wysoko, tak by wdrożyć skuteczne działania zapobiegawcze/naprawcze/korygujące – jakkolwiek by je nazywać – takie, które zapobiegną niedopatrzeniom w przyszłości.