Strona główna PRAWO Tajemnica lekarska – aspekt prawny i medyczny

Tajemnica lekarska – aspekt prawny i medyczny

6388
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 3, s./p. 297-444

Cokolwiek bym podczas leczenia,
czy poza nim, z życia ujrzał, czy usłyszał,
czego nie należy na zewnątrz rozgłaszać,
będę milczał, zachowując to w tajemnicy.
Hipokrates

Tajemnica lekarska jako obowiązek
Tajemnica lekarska to obowiązek lekarza do zachowania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, uzyskanej podczas zbierania wywiadu lekarskiego, zabiegów, badań, a także informacji na temat diagnozy, postępowań terapeutycznych, współistniejących schorzeń czy hospitalizacji, oraz danych zawartych w dokumentacji medycznej. Również informacje dotyczące pacjenta pozyskane od innych osób będą nią objęte. Tajemnica ta dotyczy także zagadnień, które nie mają bezpośredniego związku z leczeniem, a więc np. informacji dotyczącej sytuacji materialnej pacjenta. Tajemnicą lekarską nie będą chronione informacje, o których lekarz dowie się poza godzinami i miejscem pracy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nie tylko lekarza, ale także cały personel medyczny zaangażowany w proces leczenia, podczas którego mają dostęp do informacji o pacjencie.

Zatem w przypadku, gdy pacjent wyraźnie zastrzeże, że nie chce, aby informacje o jego stanie zdrowia były przekazywane komukolwiek, dla lekarza jest to wiążące. Należy mieć na uwadze, iż obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej nie ma ram czasowych, co oznacza, że obowiązuje także po śmierci pacjenta.

Obowiązek ten to jeden z fundamentalnych zasad zawodu lekarza. Jego przestrzeganie jest istotnym warunkiem do zdobycia zaufania ze strony leczonego, ale także do należytego przestrzegania praw pacjenta. Niewątpliwie każdemu pacjentowi przysługuje prawo do intymności i utajenia informacji o jego stanie zdrowia. Zakres, w jakim tajemnica obowiązuje lekarza określa art. 40 ust. 1 o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej.