Strona główna WYWIAD WYWIAD EXCLUSIVE Osobowości medycyny: Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow

WYWIAD EXCLUSIVE Osobowości medycyny: Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow

Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow w rozmowie z Redaktor Naczelną dr Magdaleną Szumską opowiada m.in. o przygotowaniach (które trwały ponad 20 lat) do pierwszego w Stanach Zjednoczonych, a czwartego na świecie, prawie całkowitego przeszczepu twarzy, a także o samej operacji, kwalifikacji pacjentów do przeszczepów, życiu pacjentów po przeszczepach, umiejętności zarządzania zespołem. Odpowiada również na pytania, dlaczego na stałe nie mieszka w Polsce, co ją aktualnie fascynuje i jakie będzie jej kolejne osiągnięcie naukowe.

3949
PODZIEL SIĘ

Dlaczego mieszka Pani w Stanach, a nie w Polsce?
Odpowiadam zawsze tak samo: tak naprawdę ja nigdy nie wyemigrowałam. Trudno nazwać emigracją coś, co jest globalnym życiem, a taki właśnie tryb prowadzę. Jestem częstym gościem w Polsce, spotykam się nie tylko z profesorami, ale też młodymi adeptami sztuki medycznej. Powiem, że te spotkania z tymi młodymi ludźmi są dla mnie największym wyzwaniem. Wiem, że to, co ja w nich zaszczepię, co im przekażę, może zmienić ich sposób myślenia. A to jest szczególnie ważne, gdyż oni są następną generacją lekarzy.

Trzeba do nich mówić i dawać własne przykłady.
I zafascynować ich czymś, co mogą zobaczyć i uwierzyć, że sami mogą też to zrobić.

Niedawno gościłam jako wykładowca na kongresie młodych naukowców. Zapytałam jednego z młodych ludzi, który dostał nagrodę rektorską, dlaczego zajął się akurat tak wąską dziedziną i co go w tym fascynuje. Odpowiedział, że nie fascynuje go to wcale, ale zaproponowano mu, by zrobił doktorat w tej dziedzinie. To było jedno z moich największych rozczarowań polską medycyną.
Szkoda, że ten człowiek nie zafascynował się w trakcie tych działań. Przecież badając do głębi jakieś zjawisko, którego na początku wcale nie znaliśmy, pomału stajemy się w tym temacie ekspertami. Człowiek może wówczas wypowiadać się na tematy, których jeszcze pół roku temu nie znał, w gronie ludzi, którzy się też na tym znają i to jest początek fascynacji!

Doskonały pomysł na zmianę myślenia. A Panią co fascynuje?
Od wielu lat moja fascynacja obejmuje nowe badania komórek chimerycznych. Robimy fuzje komórek szpiku pochodzącego od dawcy i biorcy; stosujemy to jako terapię wspomagającą transplanty. Można ogólnie powiedzieć, że ta komórka chimeryczna w 50% należy do dawcy i w 50% do biorcy, w związku z czym nie jest odrzucana tak często jak szpik kostny. Znacząco ułatwi to nie tylko przeszczepy twarzy, ale też serca, wątroby czy nerek. Będziemy prowadzili terapie z minimalną immunosupresją lub będziemy przeszczepiać właśnie organy niekonwencjonalne stosując tę terapię komórkową. To się stanie powszechne.


(…) moja fascynacja obejmuje nowe badania komórek chimerycznych.
Robimy fuzje komórek szpiku pochodzącego od dawcy i biorcy


I to Panią fascynuje, więc będą kolejne osiągnięcia Profesor Marii Siemionow i jej zespołu.
Mam taką nadzieję (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Dziękujemy Cleveland Clinic za przekazanie zdjęć,
hotelowi Sheraton w Poznaniu
za udostępnienie wnętrz do realizacji sesji.

Prof. dr hab. n. med. Maria Siemionow

Urodziła się w 1950 roku w Krotoszynie w województwie wielkopolskim. Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł lekarza, a następnie stopień doktora nauk medycznych (1985), doktora habilitowanego (1992) oraz profesora nadzwyczajnego (2004). W roku 2007 Prezydent RP nadał Marii Siemionow tytuł profesora zwyczajnego. Do dzisiaj związana jest z poznańską uczelnią jako profesor Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2013 roku władze tegoż uniwersytetu nadały jej tytuł Doktora Honoris Causa.

Od 1995 roku zarządzała oddziałem chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Klinice Kolegium Medycyny w Cleveland w stanie Ohio, a w 2005 roku została profesorem tamtejszego Wydziału Chirurgii. W kwietniu 2014 roku dołączyła do zespołu chirurgów ortopedycznych w Uniwersytecie Illinois w Chicago College of Medicine.

Za swą pracę zawodową i badawczą otrzymuje wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.
17 kwietnia 2009 roku Profesor Maria Siemionow została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2009 została wybrana Prezesem International Hand and Composite Tissue Allotransplantation, co jest uwieńczeniem zainteresowań Profesor Marii Siemionow transplantologią rekonstrukcyjną złożonych przeszczepów allogenicznych. W roku 2010 została mianowana na stanowisko Wiceprezesa American Society for Reconstructive Transplantation, a w roku 2012 została wybrana na Prezesa tego stowarzyszenia.

W latach 2010-2014 otrzymała wiele wyróżnień, w tym Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej. Została uhonorowana nagrodą Person of the Year Award from National Advocates Society and the National Medical and Dental Association, Gold Medal Award for Outstanding Achievements in the Field of Medicine, oraz Great Immigrants Award nagrodą nadaną przez Carnegie Foundation. Jest Członkiem Zagranicznym PAU, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Regularnie kształci młodą kadrę chirurgów ogólnych, ortopedów, chirurgów ręki oraz chirurgów plastycznych. Z jej inicjatywy powstał 18-miesięczny program Research Fellowship w zakresie badań doświadczalnych z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych, w ramach którego wykształciła
137 chirurgów z całego świata, w tym 34 stypendystów z Polski.

W roku 2010 ukazało się polskie wydanie autobiografii Profesor Marii Siemionow „Face to face” („Twarzą w twarz”).