Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Benchmarking jako podstawa doskonalenia firmy

Benchmarking jako podstawa doskonalenia firmy

(...) ludzie kroczą prawie zawsze drogami ubitymi przez innych i w czynnościach swych naśladują drugich; a ponieważ niepodobna trzymać się dokładnie tych dróg ani dorównać w doskonałości tym, których naśladujesz, przeto rozumny mąż powinien zawsze postępować śladami ludzi wielkich i najbardziej naśladowania godnych, aby jeżeli im nie dorówna, to przynajmniej zbliżył się do nich pod pewnym względem – tak pisał Niccolò Machiavelli w słynnym „Księciu”. Myśl ta, choć wcale nie odkrywcza, wciąż jest realizowana i bywa inspiracją dla współczesnych menedżerów, poszukujących efektywnych rozwiązań dla swoich przedsiębiorstw.

3306
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 14, s./p. 1925-2072

Reguły obowiązujące we współczesnej gospodarce wolnorynkowej i konkurencyjnej powodują, że organizacje wciąż muszą poprawiać i ulepszać swoją działalność. Nie mogą uniknąć tego szczególnie te firmy, w których funkcjonuje system zarządzania jakością [1], ponieważ wdrożenie systemu nakłada na nie zobowiązanie do rozwoju i doskonalenia tegoż systemu. To z kolei przyczynia się do rozwoju i doskonalenia samej organizacji.

Istnieją różne techniki stosowane w organizacjach zarządzanych przez jakość, które pomagają w doskonaleniu ich działalności – jedną z nich jest benchmarking. Określenie benchmarking pochodzi od angielskiego słowa bechmark, które oznacza wzorzec, normę, punkt odniesienia [2].

Jeśli wyjdziemy z założenia, że w procesie rozwoju swojej marki będziemy kierować się sprawdzonymi metodami, które zostały przetestowane już przez kogoś innego, to jesteśmy na dobrej drodze do benchmarkingu. Metoda ta lansuje naśladownictwo, porównywanie z najlepszymi markami z branży i uczenie się od konkurencji. A wszystko po to, aby doskonalić własne przedsiębiorstwo i dorównywać liderom rynku. Tak naprawdę przedmiotem analizy mogą być zarówno detale, jak i najważniejsze procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Celem benchmarkingu jest dorównanie, a następnie prześcignięcie konkurentów pod względem jakości produktu i marketingu mix. Na przykład kupuje się nowe dobra konkurentów, aby śledzić usprawnienia, które uwzględnia się przy projekcie własnego produktu [3].