Strona główna PODRÓŻOWANIE Bydgoszcz, miasto otwarte na wodę

Bydgoszcz, miasto otwarte na wodę

2377
PODZIEL SIĘ

bydgoszcz2

Miasto, już w pełnym rozumieniu tego słowa, zostało lokowane przez Kazimierza Wielkiego, a jego historia w owych czasach była nierozerwalnie związana z walkami polsko-krzyżackimi o Kujawy i Pomorze. Z tej racji w mieście przede wszystkim rozwijana była architektura wojskowa, m.in. okazały zamek, mający służyć celom obronnym (ostatecznie rozebrany w końcu XIX wieku), a miasto zostało otoczone murami. Przez kolejne 200 lat Bydgoszcz była świadkiem i uczestnikiem wojen z Zakonem. Od XVI wieku, gdy kierunek polskiej polityki zmienił się na wschód, przestała odgrywać wyznaczoną jej – przez ostatniego Piasta na polskim tronie – rolę. Czasy pokoju sprzyjały rozwojowi miasta jako ośrodka portowego – ważnego na trasie handlu zbożem wielkopolskim. Już w połowie XVI wieku miasto było ceglane, a dawna drewniana zabudowa odeszła w przeszłość. W mieście działały wyjątkowe w skali kraju cechy: szyprów, sterników i pomagrów. Bydgoszcz znana była również z wyśmienitego piwa, docenionego przez władze jako towar eksportowy.

W tym też czasie zaczęła rozwijać się podmiejska osada żydowska Fordon, w 1973 r. włączona do miasta. Z XVI wieku pochodzi wiele zabytków, które do dziś można podziwiać, jak przykładowo gotyckie kościoły klarysek i bernardynów (obecnie obiekty zabytkowe). W 1515 r. odbudowano w stylu renesansowym ratusz miejski (obecnie nieistniejący; siedzibą władz jest teraz, wzniesione w połowie XVII wieku, Kolegium Jezuickie). Jedyne czego zabrakło w tym czasie to uczelnia wyższa – działały tylko szkoły średnie: jezuicka i bernardyńska.