Strona główna FIRMY RODZINNE Firmy rodzinne. Sukcesja – młodsze pokolenie w medycynie

Firmy rodzinne. Sukcesja – młodsze pokolenie w medycynie

Jeżeli należymy do firmy rodzinnej, należy zadać sobie pytania: Czy firma chce pozostać firmą rodzinną w najbliższych, jak i kolejnych latach? Czy będziemy potrafili kontynuować biznes założony przez poprzednie pokolenie? Jeżeli odpowiemy twierdząco, należy podjąć temat sukcesji.

2515
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 3, s./p. 297-444

Z prawnego punktu widzenia sukcesja to wstąpienie przez nabywcę na ogół lub część praw i obowiązków. Ma miejsce, kiedy następca prawny wywodzi swe prawa od poprzednika.

Wyróżniamy sukcesję uniwersalną i syngularną. Uniwersalna występuje, kiedy wszystkie prawa przechodzą na drugą osobę, natomiast syngularna, gdy przechodzi tylko część praw. Sukcesję możemy dokonać za życia, choć można ją także przygotować w taki sposób, aby była skuteczna dopiero po śmierci.
Sukcesja w firmie rodzinnej to nic innego, jak przekazanie przez właścicieli firmy (jest to zwykle starsze pokolenie), władzy i wiedzy w zakresie zarządzania następnemu pokoleniu z zachowaniem własności w rękach rodziny. Pierwszym etapem sukcesji jest opracowanie drogi zarządzania taką zmianą. Dzięki temu sukcesja w małych i średnich przedsiębiorstwach zostaje sprawnie przeprowadzona. Pozwoli również stworzyć proste narzędzia HR (Human Resources, zarządzanie ludźmi), które przygotują członków rodziny do sukcesji.

Według badań, 60% przedsiębiorstw w Polsce stanowią firmy rodzinne, które gwarantują około 2/3 wszystkich stanowisk pracy. W związku z tym zmiana pokoleniowa jest dla firm rodzinnych wyzwaniem.

sukcesja

Sukcesja to ważny proces wpływający na funkcjonowanie firmy, dlatego też należy ją dobrze przygotować. Istotnym elementem jest ustalenie planu sukcesji, który sprawi, że ryzyko wystąpienia nieporozumień czy konfliktów związanych z własnością i zarządzaniem w firmie rodzinnej będzie mniejsze.