Strona główna FIRMY RODZINNE Firmy rodzinne. Emocje i konflikty – typowe?

Firmy rodzinne. Emocje i konflikty – typowe?

Rozwojem przedsiębiorstwa rodzinnego rządzą inne mechanizmy niż w przedsiębiorstwach nierodzinnych. Zarządzanie firmą rodzinną jest często trudniejsze, ponieważ splatają się tu zarówno więzi pokrewieństwa, jak i relacje biznesowe, nie zawsze tak samo pojmowane przez członków rodziny, czyli właścicieli. Dotyczy to zwłaszcza starszych i młodszych. Pewnym jest, że każde niepowodzenie w firmie przenosi się na rodzinę, a każdy kryzys w rodzinie na firmę.

2743
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 1, s./p. 001-148

Najlepszym biznesom rodzinnym najbardziej może zagrozić brak współpracy rodziny w rozwiązywaniu sporów. Konflikt w takich firmach szczególnie uwidacznia się w procesach takich jak zarządzanie, komunikowanie się (w szczególności dialog międzypokoleniowy) oraz nakładanie się systemów: rodzinnego i firmowego. Według Krzysztofa Stańczyka, jednego ze współautorów opracowania dotyczącego firm rodzinnych, istnieją trzy podstawowe składowe funkcjonowania przedsiębiorstwa rodzinnego, które mogą decydować o charakterze konfliktów.

Pierwszym jest „zjawisko zamkniętej przestrzeni” – menedżerowie i pracownicy najemni, w odróżnieniu od członków firm rodzinnych, żyją w dwóch światach. Jeden świat trwa od rana, kiedy są w pracy, drugi świat – kiedy są w domu. Natomiast członkowie firm rodzinnych cały dzień pozostają w przestrzeni pracy. Stańczyk wyróżnia dwie przestrzenie: przestrzeń zamkniętą społeczną i przestrzeń fizyczną. Zamknięta przestrzeń społeczna występuje, gdy ci sami ludzie są w pracy i w domu. Większa część małych firm rodzinnych prowadzi działalność w miejscu zamieszkania, wtedy mamy do czynienia z zamkniętą przestrzenią fizyczną. Drugą składową specyfiki funkcjonowania firm rodzinnych jest intensywność emocjonalna interakcji pomiędzy członkami rodziny, wyższa od interakcji pomiędzy ludźmi spoza rodziny. Trzecia składowa to fakt, że firma rodzinna wykształca specyficzne wzorce funkcjonowania. Przejawiają się one w określonym zbiorze norm i ról. Kiedy młodsze pokolenie dołącza do firmy i naturalnie próbuje zmieniać ustalony porządek czy wnieść nowe pomysły, konflikt jest niemal nieunikniony.