Strona główna PRAWO Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki...

Informacja prawna radcy prawnego Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) na temat zawodu asystentki i higienistki dentystycznej

17659
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 10, s./p. 1333-1480

Asystentka stomatologiczna
Wykonywanie zawodu asystentki stomatologicznej nie jest uzależnione od posiadania jakiegoś formalnego uprawnienia (prawo wykonywania zawodu, rejestracja itp.). Biorąc jednak pod uwagę, że zawód ten jest wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i że jest prowadzone kształcenie w tym zawodzie, osoba, która chce wykonywać pracę posługując się takim tytułem zawodowym, powinna odbyć szkolenie i posiadać odpowiedni dyplom. Obowiązujący program kształcenia wynika z rozporządzenia MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

W polskim ustawodawstwie brak obecnie aktu prawnego w sposób bezpośredni regulującego zakres uprawnień zawodowych osoby wykonującej zawód asystentki stomatologicznej. Jednakże zakres tych uprawnień i sposób ich wykonywania wynika z regulacji prawnych określających podstawę programową kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej, która uwzględnia ogólne cele i zadania oraz efekty kształcenia zawodowego. Ww. rozporządzenie wskazuje, do czego powinien być przygotowany absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentki stomatologicznej. Powinien on być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy.
  2. Asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów.
  3. Przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w  stomatologii.
  4. Wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.