Strona główna PRAWO Małoletni jako kandydat na dawcę narządów

Małoletni jako kandydat na dawcę narządów

6881
PODZIEL SIĘ

W świetle przywołanych powyżej przepisów, w przypadku leczenia pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagane jest uzyskanie zgody podwójnej, tj. zgody małoletniego pacjenta oraz zgody jego przedstawiciela ustawowego. Natomiast zdanie małoletniego, który nie ukończył jeszcze 16 lat, nie ma żadnego znaczenia prawnego, chociaż zgodnie z obowiązującym prawem (art. 15 k.c.) osoby, które ukończyły lat 13 mają już ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

Ustawa transplantacyjna wprowadza od tej reguły jeden wyjątek, dopuszcza bowiem udział  osób małoletnich w charakterze dawcy w szczególnych przypadkach. Małoletni może być więc jedynie dawcą szpiku kostnego. Nie może być natomiast dawcą narządu, w tym nerki, za życia. W świetle prawa polskiego nie jest zatem dopuszczalne pobranie od trzyletniego dziecka nerki w celu jej przeszczepienia, nawet w sytuacji, gdy zgodę na tego typu interwencję medyczną wyrażają jego rodzice. Możliwość taka istnieje w przypadku śmierci dziecka, kiedy rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na pobranie narządów od ich dziecka.

PIŚMIENNICTWO

  1. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. O pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. 2005 Nr 169, poz. 141.
  2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. O prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2012 Nr 52, poz. 159.
  3. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. O zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152 ze zm.

Aneta Sieradzka