Strona główna PODRÓŻOWANIE Miasto malowane historią i zapachem – Kierunek: Avignon (Francja)

Miasto malowane historią i zapachem – Kierunek: Avignon (Francja)

2427
PODZIEL SIĘ

avignon7

Kolejnymi ważnymi zabytkami są katedra Notre Dame des Doms oraz mury miejskie. Prawdopodobnie świątynia chrześcijańska została wzniesiona na miejscu dzisiejszej katedry jeszcze w czasach rzymskich, lecz uległa zniszczeniu podczas najazdu Arabów w VIII wieku. Odbudowana w 1111 roku, następnie po przejęciu miasta przez papieży rozbudowana. W obecnych czasach wyróżnia się z zewnątrz złotym posągiem Maryi Panny ustawionym na wieży w 1859 roku.

Na północ od katedry mieszczą się ogrody Rocher des Doms z tarasem widokowym skierowanym na okolice Awinionu, na północ od Rodanu. Wokół starówki miejskiej na przestrzeni 4,5 kilometra, rozciągają się mury miejskie (les Remparts) z ośmioma bramami głównymi. Mury, które obecnie można oglądać, są murami zbudowanymi w XIV wieku (choć istniały starsze o 200 lat, których resztki się zachowały w różnych miejscach miasta), spełniały oczywiście funkcje obronne, chroniąc Awinion od strony lądu oraz napierającej w czasie powody szalonej wówczas rzeki Rodan. Są przykładem jednych z lepiej zachowanych obiektów wojskowych z czasów średniowiecza, wyróżniających się też od strony estetycznej jako przepiękny obiekt gotycki.

Zespół Redakcyjny