Strona główna WYWIAD PLATFORMA Z FAKULTETAMI MEDYCZNYMI Osobowości medycyny: Prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski

PLATFORMA Z FAKULTETAMI MEDYCZNYMI Osobowości medycyny: Prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski

O pomyśle stworzenia Wirtualnego Uniwersytetu Medycyny – otwartej platformy internetowej dla wszystkich lekarzy, o tym, jakie potrzeby ma ona spełniać, a także o swojej pracy chirurga opowiada prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski.

13501
PODZIEL SIĘ

Wywiad ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 5, s./p. 593-740

Prof. dr hab. Tadeusz Wróblewski – chirurg z długoletnim doświadczeniem. Pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Chorób Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych oraz przewodniczący jego II edycji. Inicjator platformy Wirtualnego Uniwersytetu Medycznego. Prezes Fundacji Wideochirurgii;  Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP). Twórca i Redaktor Naczelny kwartalnika „Videosurgery and others miniinvasive techniques”.

Magdalena Szumska: Panie Profesorze, jest Pan znanym chirurgiem, jak również promotorem nowoczesnych rozwiązań, o których medycyna dowie się za chwilę.
Tadeusz Wróblewski: Aktualnie realizuję ideę, która od dawna mnie nurtowała, czyli upowszechnianie edukacji wszelkimi sposobami, szczególnie pomocy „obrazowej”, jak również przy zastosowaniu wszelkich możliwych mediów, z których teraz najbardziej rozpowszechnionym jest Internet. Powstała myśl utworzenia Wirtualnego Uniwersytetu Medycyny. „Medycyny” dlatego, że sam jestem lekarzem, a medycyna jest ze mną od lat.

Czemu ma służyć Wirtualny Uniwersytet Medycyny?
Uniwersytet ma pomóc lekarzom, którzy chcą wypłynąć ponad tzw. codzienną przeciętność, a nie zawsze znajdują na to czas. Szczególnie teraz, kiedy w pewnych specjalnościach lekarze muszą być ciągle tam, gdzie są chorzy i brakuje im po prostu czasu na edukacyjne wyjazdy. Chciałem im wyjść naprzeciw. Wiadomo, że lekarze mają Internet i korzystają z niego; teraz wszyscy z niego korzystamy. Moim zamiarem było dać im możliwość, nowy produkt, który byłby powszechnie dostępny, łatwy do korzystania w każdym zakątku naszego kraju  i zawsze „pod ręką”.