Strona główna ZARZĄDZANIE I MARKETING Style kierowania. Jakim jesteś kierownikiem?

Style kierowania. Jakim jesteś kierownikiem?

Jak scharakteryzować kierownika? Czy wystarczy, aby skuteczny kierownik prezentował takie wartości jak ambicja, pragnienie przewodzenia, umiejętność wywierania wpływu, szeroka wiedza w zakresie przywództwa, wiara w siebie, inteligencja, uczciwość?

5205
PODZIEL SIĘ

Artykuł ukazał się w Medical Maestro Magazine, Vol. 6, s./p. 741-888

Na pewno otoczenie oczekuje od kierownika niezbędnego minimum charakterologicznego [1], do którego zaliczamy: określony poziom moralny, odporność psychiczną, inteligencję oraz tak zwany zmysł organizacyjny.

Poszukiwania złotej definicji doskonałego kierownika doprowadziły naukowców do wyodrębnienia dwóch podstawowych stylów kierowania [2]. Można więc wyróżnić kierownika zorientowanego na produkcję, który ściśle i ciągle nadzoruje personel. Jego całkowita uwaga skupiona jest wówczas na realizacji planu, a pracownicy to nic więcej jak środek do osiągnięcia celów (jeden z wielu). Drugim typem jest kierownik zorientowany na pracowników. Pracownicy dostają szansę na udział w życiu firmy, głównie przez współpodejmowanie decyzji. Część kompetencji kierownika jest przekazywana jego podwładnym, a on sam utrzymuje z nimi przyjazne stosunki. Ostatecznie, między pracodawcą a pracownikiem wytwarza się więź społeczna dzięki dobrym relacjom i zaufaniu. Badacze Blake i Mounton opracowali na podstawie tych dwóch stylów „siatkę kierowniczą”, za pomocą której można wyodrębnić aż 81 stylów kierowania. Wyróżnili i opisali zasadniczo cztery ekstremalne oraz jeden wyważony styl kierowania, umieszczony w samym środku siatki [3]:

a. Kierownik anemiczny – Jeśli kierownik daje podwładnym pełną swobodę i uchyla się interwencji to nazywany jest kierownikiem anemicznym. Zainteresowanie produkcją, sprawami firmy czy podwładnymi jest bardzo niskie, wręcz minimalne i do takiego samego poziomu ograniczane są kontakty z pracownikami czy ilość podejmowanych decyzji;

Lubisz wersję papierową? Zajrzyj tutaj

b. Kierownik z „klubu społecznego” – Minimalne zainteresowanie sprawami zawodowymi, ale maksymalne przy relacjach międzyludzkich charakteryzuje kierowników, którzy są w „klubie społecznym”. Za najważniejszy obowiązek stawiają sobie zaspokajanie potrzeb podwładnych.