Strona główna PACJENT KLIENT Trudny pacjent, czyli dziecko w wieku 2–6 lat. Efektywna nauka małego dziecka...

Trudny pacjent, czyli dziecko w wieku 2–6 lat. Efektywna nauka małego dziecka przez coaching na przykładzie dentystycznym

2357
PODZIEL SIĘ

Wstęp
Psychologowie opracowują rozwiązania dla podniesienia jakości komunikacyjnej ludzi. Obserwują i wspierają te spośród nich, które są skuteczne. Jeden z psychologów z Harvardu, David McClelland, podaje warunki, jakie muszą być spełnione, aby osoba poddawana zmianie mogła się zmienić. To bardzo użyteczna wiedza dla dorosłych wprowadzających właściwe nawyki higienizacyjne wśród młodszych dzieci. Według profesora, specjalizującego się w badaniu motywacji, dana osoba musi:

  • chcieć się zmienić;
  • mieć możliwość zmiany;
  • wiedzieć jak się zmienić.

Efektywna komunikacja – warunki
Do spełnienia powyższych warunków potrzebna jest skuteczna rozmowa z dzieckiem, satysfakcjonująca obie strony. Warto zastosować m.in. dwie podstawowe formy efektywnej informacji zwrotnej – interakcji: sugerowanie i zadawanie pytań, najlepiej w układzie pytanie przez sugerowanie.