Strona główna WYWIAD WYWIAD EXCLUSIVE Zarządzający w medycynie: Dr n. med. Maciej Hamankiewicz

WYWIAD EXCLUSIVE Zarządzający w medycynie: Dr n. med. Maciej Hamankiewicz

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz podczas wywiadu opowiada m.in. o działalności samorządu lekarskiego, zatrudnianiu lekarzy z innych krajów oraz współpracy Polski z Ukrainą. Porównuje sytuację polskiej służby zdrowia z zagraniczną oraz sposoby zatrudniania lekarzy i lekarzy dentystów. Odpowiada także na pytanie Redaktor Naczelnej, kim jest dobry lekarz i dlaczego powinien być humanistą.

5961
PODZIEL SIĘ

Samorząd lekarski nie jest łatwy w prowadzeniu.
Jesteśmy jednostką samorządową. Samorząd tworzą lekarze, którzy są różni. Mają różne poglądy, wyznania, orientacje. Trudno spodziewać się, żeby w dyskusjach codziennych była jednomyślność, ale mogę powiedzieć, że po tych 26 latach z różnych głosów utworzył się chór, który w sumie wydaje z siebie bardzo dobre, wyważone stanowiska. Staramy się wypośrodkować kierunek, w związku z tym nie wszystkich to zadowala, szczególnie tych o skrajnych poglądach.


Samorząd tworzą lekarze, którzy są różni. Mają różne poglądy,
wyznania, orientacje. Trudno spodziewać się, żeby w dyskusjach
codziennych była jednomyślność (…)


Wróćmy raz jeszcze do sprawy Ukrainy, w innej optyce. Czy uważa Pan, że lekarzom i lekarzom dentystom z Ukrainy powinniśmy przyspieszać możliwość pracy w Polsce?
Nie wiem co Pani rozumie pod pojęciem przyspieszenia. Kwestia kwalifikacji tych osób jest jasno określona w polskich przepisach. Tu o żadnym przyspieszeniu nie może być mowy. Albo spełniasz kryteria, albo nie. Kropka. Stan zero-jedynkowy.

Standard leczenia i kształcenia w Polsce jest wyższy?
Zdecydowanie różny.

Jak to wygląda w praktyce lekarskiej? Kiedy lekarze z Ukrainy uzyskują prawo wykonywania zawodu w Polsce?
Ministerstwo Zdrowia uznaje ten dyplom, my w NIL-u przeprowadzamy egzamin z języka polskiego i wtenczas dopiero zapada decyzja czy ktoś musi uzupełnić wykształcenie, czy nie. W przypadku wielu osób istnieje konieczność przejścia stażu podyplomowego. Specjalizacje odbywa się w zupełnie innym trybie i trzeba się wykazać w tym zakresie doświadczeniem. Dlatego ukraińscy lekarze nie zjawią się tak szybko. Może to się zmienić, jak będzie do tego gotowy ukraiński samorząd.